Χρέος και αποπληρωμή (διορθωμένο).

Το διάγραμμα από εδώ

Το χρέος μας ανέρχεται σήμερα στα 321 δις, κατά πάσα πιθανότητα.
Το ΑΕΠ της χώρας σήμερα ανέρχεται στα 180 δις.
Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ είναι 179%, αν και ουσιαστικά είναι ένας άχρηστος δείκτης.
Η ρυθμός «ανάπτυξης» της οικονομίας μας ανέρχεται στο -4,5%.
Ο μέσος όρος των τοκοχρεολυσίων που πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο, μέχρι το 2040 όπου εκτείνεται χρονικά το χρεός, είναι 11,9 δις.
Κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ, σε δις, μεταφράζεται σε έσοδα του κράτους σε ποσοστό 20%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 29%.
Αυτό στα μπακαλίστικα, σημαίνει, ότι για κάθε 1% αύξηση του ΑΕΠ, θα εισρεύσουν ως επιπλέον έσοδα στο κράτος, 360 εκ. και εάν φθάσουμε τις επιδόσεις της ευρωζώνης, τα 520 εκ.

Με υποθετικά δεδομένα τα ακόλουθα:
-Δεν δανειζόμαστε πλέον ούτε ένα ευρώ.
-Παγώνουν οι τόκοι των δανείων έτσι ώστε να μην αυξάνεται το χρέος
-Οι δαπάνες του κράτους είναι ισοσκελισμένες με τα έσοδα.


Πόσες ποσοστιαίες μονάδες αύξησης του ΑΕΠ, χρειαζόμαστε, κάθε χρόνο για να αποπληρώνουμε τις τοκοχρεολυτικές δόσεις;Δεν υπάρχουν σχόλια: