Πέρασε ένας χρόνος

Πέρασε ένας χρόνος σχεδόν και ακόμα δεν εδέησα να αναρτήσω κάτι।
Έπρεπε να μάθω κάποια πράγματα।
Περισσότερο, αναλώθηκα στην περιήγηση άλλων ιστολογίων।
Και ειλικρινά γέμισα από επικοινωνία।
Ήταν και βαρύ το πρόγραμμά μου।
Αλλά τέρμα οι δικαιολογίες।
Αποφάσισα να αναρτώ σε πρώτη φάση τις εντυπώσεις μου από την περιήγησή μου।
Πρώτα συμπεράσματα:
-Τεράστια ανάγκη για επικοινωνία।
-Τεράστια ανάγκη για εξωτερίκευση।
-Τεράστια ανάγκη αναζήτησης βήματος έκφρασης।
-Υπάρχουν πολλά "καθαρά" μυαλά σε αυτόν τον τόπο।
-Υπάρχουν όμως και πολλά "βρώμικα".
-Υπάρχουν πολλοί μπερδεμένοι, και είναι οι περισσότεροι।
-Υπάρχουν αρκετοί επιτήδειοι, με άφθονα ΜΜμέσα।
-Έχει ανοίξει ένας νέος δίαυλος επικοινωνίας, εξάρτησης, πληροφόρησης, προπαγάνδας, προβληματισμού, εκτόνωσης κ।λπ.

Τι νέο, καινοτόμο, θα φέρει σε βάθος χρόνου;
Θα καταφέρει να ενηλικιωθεί με όσο το δυνατόν λιγώτερα συμπλέγματα;
Θα καταφέρει να αναδείξει νέες ιδέες;
Θα καταφέρει να αντισταθεί στις σειρήνες της εξάρτησης;

Προς το παρόν η μάχη καλά κραττεί।
Απώλειες υπάρχουν ένθεν και ένθεν।
Η αισιοδοξία όμως για πρώτη φορά υπερτερεί.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: