Έξοδος...

Σε όλα τα δημόσια κτήρια αλλά και σε όσους ιδιωτικούς κλειστούς χώρους συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, υπάρχουν κάποιες ταμπέλες αναρτημένες σε κάποιο ύψος, οι οποίες μάλιστα φωτίζονται διαρκώς και διακριτά.
Οι ταμπέλες αυτές γράφουν "Έξοδος" ενώ κάποιες συμπληρώνουν ..."Έξοδος κινδύνου".
Η αλήθεια είναι ότι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν, κανείς δεν τις προσέχει κάθε φορά που περνάει από κάτω τους.
Και αυτό διότι, νοιώθουν ασφαλείς μέσα σε αυτόν τον χώρο όσο τους καλύπτει κάποια ψυχολογική ή συναισθηματική ανάγκη, ή όσο δεν παρουσιάζεται κάποια απειλή.
Αλήθεια επίσης είναι ότι σπανιότατα παρουσιάζεται απειλή σε σχέση με την συχνότητα και την διάρκεια που βρίσκεται κάποιος μέσα σε έναν τέτοιο χώρο (εξαρτάται βέβαια εάν αυτός ο χώρος είναι μία εφορία ή ένα mall).
Ένας από τους σκοπούς της ταμπέλας επίσης είναι, και η περίπτωση να διευκολύνει κάποιον που μπορεί να έχει «χαθεί» σε έναν δαιδαλώδες κλειστό χώρο.
Και ενώ λοιπόν μία τέτοια ταμπέλα, σε συγκεκριμένες συνθήκες δείχνει ουσιαστικά μία «διέξοδο», πολλές φορές αυτοί που συνωστίζονται σε «κλειστούς» και «αδιέξοδους» χώρους, είτε λόγω μεγάλης διάρκειας παραμονής τους σε αυτούς, είτε λόγω τεχνητής δημιουργίας ψευδαίσθησης ασφάλειας, αρνούνται να κοιτάξουν την ταμπέλα ή, ακόμα χειρότερα, «διαβάζουν» τις λέξεις και τις ερμηνεύουν ως μεγαλύτερη απειλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: