Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση νόμου κατά του λαθρονομοσχεδίου

Εδώ το δελτίο τύπου.

Θα σταθώ στο ακόλουθο Άρθρο 5, παράγραφος 2, το οποίο και παραθέτω αυτούσιο, αναρωτόμενος για την σκοπιμότητά του και τις συνέπειές του.
Είναι θέμα νομολογικού περιορισμού, ή κάτι άλλο;

2. Αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται από την προϊσχύουσα νομοθεσία. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαιτείται να πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης της παραγράφου 1 για να υποβληθεί σχετική αίτηση από αλλοδαπό και κάθε αντίθετη διάταξη ή διοικητική πράξη καταργείται.»

Αναμένεται Δελτίο Τύπου και των Ανεξάρτητων Ελλήνων για παρόμοια πρόταση νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: