Οἱ σφετεριστὲς!!!


Πρώτη δημοσίευσις 6 Φεβρουαρίου 2011.
Τ μαθαίνει κάποιος ταν χ φίλους νομικούς…
Σ μίαν πολ νδιαφέρουσα συζήτησι μ φίλο νομικπόψε, μαθα κάτι πο δυνατοσα ρχικς νπιστεύσω!
 μέσος (λογικς) λλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) σχυρίζεται ὅτι  δν δέχεται τ θωμανικν δίκαιον, διότι ποτ στὸ παρελθὸν του δν παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, λλ ττήθη!!!!
Τ θωμανικν δίκαιον μως, θεωρε τι  λλην (δι το κπροσώπου του) παρεδόθη.
λοι γνωρίζουμε ὅτι  Κωνσταντνος Παλαιολόγος πεσε μαχόμενος κα μαζμ ατν μέτρητοι πολεμιστς κα πολτες.
πίσης γνωρίζουμε τι  Κωνσταντινούπολις πεσε (πισήμως τολάχιστον) διότι νοιξε  Κερκόπορτα! Ἐὰν θ πεφτε  χι σ κείνην τν χρονικ στιγμ,πάρχουν πολλς στορικς πόψεις πο διίστανται.μως,  Κερκόπορτανοιξε κα πετάχυνε τς διαδικασίες!  πλς τς δρομολόγησε!
ρχεται λοιπν  σουλτνος κα δωρίζει κτάσεις κα τσιφλίκια στν κκλησία.Μ διάφορες ἐκχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις τν σουλτάνων, πέρασαν χιλιδες στρέμματα στν διοκτησία τς κκλησίας!

ρχεται τ λληνικν δημόσιον, αἰῶνες μετ,  πο δν ναγνωρίζει τθωμανικν δίκαιον κα μως ναγνωρίζει τν κκλησιαστικ περιουσία ποπεκτήθη μ σουλτανικς ποφάσεις!!!!!
ρχεται πισήμως  λληνικ νομοθεσία κα καταργε τν, κατ τν πίσημο πολιτεία, πιβληθεσα θωμανικ!
(Ἀλλὰ, σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία…..)
Κα ρχεται  θωμανικ νομοθεσία κα σχυρίζεται πς εναι  μοναδικς καδίκαιος κληρονόμος το ωμαϊκο δικαίου κα κατ” πέκτασιν λες οποφάσεις της εναι νόμιμες!!! λλως τε, πιμένει. Δν κατέκτησε!!! Παρέλαβε!!!!
Τ λληνικν νομικν δίκαιον βασίζει τς γενικς του ρχς στ ωμαϊκὸνδίκαιον.
Τ θωμανικν δίκαιο δν ναγνωρίζει τ ωμαϊκ δίκαιον. χει δικος του κανόνες λλ θεωρε αυτν συνέχεια το ωμαϊκο….
Ζαλίστηκα!!!!!!!!!!!
ν λίγοις!
 κκλησιαστικ περιουσία φίσταται διότι βασίζεται στ ταπιά!(Συμβόλαια-παραχωρητήρια κ το σουλτάνου!!!!!)
Τ ποα ταπι δν ναγνωρίζει  λληνικ δικαιοσύνη παρ μόνον στνκκλησία!!! (πως πίσης κα κανέναν θωμανικ κανόνα  νόμο!!)
Χρησικτησίες, διοκτησίες, καταπατήσεις, λα κρίνονται νόμιμα διότιπάρχουν ταπι!!!!
Κι ρωτ:
Γιατ ξακολουθε  τραγέλαφος; Γιατ ο δικαστς κα  δικαιοσύνη γενικότερα, δν βάζουν δ κα σχεδν 200 χρόνια, τ πράγματα στν θέσι του;νας ντιμος δικαστς δν πάρχει; λοι παρέμειναν πιλεκτικς στ τοθωμανικο δικαίου;

Τ δεύτερον κα σοβαρότερον ρώτημα, φορ τ «παραχωρητήριον» κατ τοςθωμανος!!! Πάντα ποψιαζόμουν τν περίεργον κα ττοπαθ όλο, τνποον  Σχολάριος κα  «στρατς» τν μοναχν του παιξαν.  Πάντα σσυζητήσεις μ οκείους θεωροσα τν κκλησία πολύτως πεύθυνη γι πάρα πολλς μεθοδεύσεις πρ, κατ κα μετ λώσεως!!! μως  σήμερα χωπόδειξι κύριοι παπδες!!!!
Γιατ ο θωμανο λοιπν σχυρίζονται τν παράδοσι κι χι τν κατάκτησι τς Κωνσταντινουπόλεως; π ποιν παρέλαβαν; Ποις ταν  διάδοχος τοΠαλαιολόγου πέναντι στν σουλτνο;  Σχολάριος κι  στρατς του; λεεινοκα τρισάθλιοι λοιπν; Κα σ ατπλο ποταπο κα λίγιστοι σφετεριστς;ως πότε; Γι πόσο κόμη πιστεύετε πς θ κρατήσ  βασιλεία σας; Τμοναδικ σας πλο, τ συνειδητς φημένο στ σκοτάδι ποίμνιν σας,ξυπν!!! Ξεφεύγει!!! Σς χαιρετ!!! Τ διο τ πλο σας,  θ σς φανίσ!!!
Σφετεριστς!!! Ατ εστε!
Πασχίσατε γι πολλοστ φορ μέσα στν στορία ν νακόψετε τν πορείαφυπνίσεως το γένους!  χθρς σας δν ταν ΠΟΤΕ  θωμανς. ΠΟΤΕ!!!Τν πηρετήσατε κα σς ξυπηρέτησε!
Πάντα  μοναδικς σας χθρς ταν  λλην!!!
Δν το πιτρέψατε ν νασάν ΠΟΤΕ!!! Πασχίσατε ν τν ξαφανίσετε ππροσώπου γς! Κι μως, ν μία  μεγάλη ερωνία……. Ο διοι ατο ποφανίσατε, πο διώξατε, πο λιώσατε… ο διοι ατο πιστρέφουν σήμερα κασς κυρώνουν, σς ξεφλουδίζουν, σς γκρεμίζουν… ποκριτς!!!! Κα σήμερα κλαυθμηρίζετε, ς μαυροφορεμένες χρες…. Γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα…
Τελειώσατε πλέον!!! Μαζ μ σα πρεσβεύετε κα σέρνετε πίσω σας!!! Κοντοζυγώνει  στιγμ………. Εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον…….

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἀλήθεια, στὸ Περιστέρι τί ἀπέγινε; Τὰ πήρατε τὰ χιλιᾶδες στρέμματα; Ξεσπιτώσατε κόσμο καὶ κοσμάκη;
Υ.Γ.2. Κατὰ  τὸν Σχολάριον, θὰ πρέπει πᾶντες οἱ Ἕλληνες νὰ ἀφανιστοῦν!!! Ὁ ἴδιος ἦταν μόνον χριστιανὸς!!! Νὰ τὸν χαίρεστε μωρὲ τέτοιον λεβέντη…..
Πηγή: Φιλονόη

2 σχόλια:

Ο νοών...νοείτω είπε...

Το σχόλιο αφορά «καλοθελητές» και όχι την ανάρτηση.
Επειδή κάποιοι θεωρούν σκόπιμο να "μπερδεύουν" την θρησκεία με το ιερατείο που την εκφράζει, δηλαδή την ηγεσία της εκκλησίας, καλό θα είναι να ξεκολλήσουν από την ανοησία και την "αγαθή" σκοπιμότητα που τους διακατέχει.

Το γεγονός ότι στο διάβα της η Χριστιανική θρησκεία, ανέδειξε άξιους και ανιδιοτελείς ιεράρχες, δεν αντισταθμίζει το γεγονός ότι η συμπεριφορά, η σκοπιμότητα και η ιδιοτέλεια της πλειοψηφίας, έδρασε εχθρικά προς τους Έλληνες, με σκοπό τον εγκλωβισμό τους σε μία και μοναδική πίστη.

Όσο και να θέλουν να πείσουν ότι δεν νοείται, Έλληνας και μη Χριστιανός, δεν είναι σε θέση να το στοιχειοθετήσουν.
Ο Έλληνας υπήρχε πριν, θα υπάρχει και μετά.
Ο Έλληνας σεβόταν πάντα το Θείο, με τον τρόπο του, κάτι που ο Χριστιανισμός δεν μπόρεσε ποτέ να το χωνέψει.
Όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το εννοήσουν, ας περιοριστούν στον κύκλο των χαμένων εμμονών τους και ας σταματήσουν να προσβάλουν την ελεύθερη σκέψη και έκφραση.

Το παρόν και το μέλλον, καθορίζεται, σε μέγιστο βαθμό από το παρελθόν, που σίγουρα δεν ξεκίνησε πριν 2000 χρόνια.
Άλλο η πληροφορία και η αντιπαράθεση και άλλο η εμμονή και ο φόβος της απώλειας της αποκλειστικότητας.
Άλλο η ενδελεχής έρευνα και κριτική και άλλο η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή.
Η πολυετής προσπάθεια αφελληνισμού μέσω της α-παιδείας και η σύγχρονη προσπάθεια αφανισμού μέσω των λαθρομεταναστών, απαιτεί συστράτευση και όχι ενίσχυση στεγανών και ανύπαρκτων αναχωμάτων.

Η εμπάθεια, από όπου και εάν προέρχεται δια-χωρίζει και απομακρύνει.
Αυτός που πονάει για την πατρίδα του, δεν δέχεται σημαίες με πολλές λέξεις.
Η δική του σημαία, χωράει μία μόνον λέξη και έννοια.

ΕΛΛΑΣ

nikos είπε...

σε τελική ανάλυση υπάρχει και η .. εξαφάνιση συμβόλεων από το υποθηκοφύλακειο της Αρναιας .. ούτε γάτα ούτε ζημιά..μιας και ο "ανεξαρτητος" Ραγκουσης δεν κουνιέται από καρέκλα του στην Αθήνα