ΥΠΕΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

 

Η κατακραυγή έφερε αποτέλεσμα: το ΥΠΕΚΑ απέσυρε τον εκβιασμό της προθεσμίας των 35 ημερών!

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Με αφορμή αντιδράσεις της Τοπικής Κοινωνίας Χαλκιδικής και επιστολή του Δημάρχου Σταγείρων-Ακάνθου, κ. Βλαχόπουλου μετά τη διαβίβαση (η οποία είναι επιβεβλημένη νομοθετική πράξη), από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ανακοινώνεται ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς την Τοπική Κοινωνία και η όποια απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου θα ολοκληρωθεί, αφού εξασφαλιστεί επαρκέστατος χρόνος προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι πολίτες, οι φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής κοινωνίας.

Το συνοδευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ, βασίζεται σε απαιτήσεις τόσο της ελληνικής, όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα διαβούλευσης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ως εκ τούτου έχει «τυπικό» χαρακτήρα.
Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος  που θα προκύψει από την ανοικτή διαβούλευση με την Τοπική Κοινωνία, δεδομένου του σημαντικού αναπτυξιακού χαρακτήρα της επένδυσης, που θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, διασφαλίζοντας τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης.
Εδώ η επίσημη απάντηση του ΥΠΕΚΑ.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ...

Εκβιαστική ενέργεια του ΥΠΕΚΑ για την αδειοδότηση του “Επενδυτικού Σχεδίου” της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην κορύφωση των τοπικών εκλογών!

H Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που στάλθηκε στη Νομαρχία Χαλκιδικής για “δημόσια διαβούλευση” μια βδομάδα πριν τις εκλογές! Χωρίς σχόλια…


Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ διαβίβασε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής τρεις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ:
  1. του έργου “Μεταλλευτικές -Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.”
  2. του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του ως άνω έργου καθώς και
  3. του έργου “Απομάκρυνση Καθαρισμός και Αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας”
Με το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ επισημαίνεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι “μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 35 ημερών ανεξάρτητα αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις των φορέων της περιοχής και του Ν.Σ., η Ομάδα Συντονισμού μπορεί εντός 15 ημερών να προωθήσει την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)”.
Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, έκτασης 317.000 στρεμμάτων, καλύπτουν το 50% της επιφάνειας των Δήμων Σταγείρων-Ακάνθου, Παναγίας και Αρναίας που συγκροτούν το νέο “Καλλικράτειο” Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. H προεκλογική εκστρατεία στο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ βρίσκεται στην κορύφωσή της και η νέα Δημοτική Αρχή θα προκύψει κατά πάσα πιθανότητα από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, στις 14 Νοεμβρίου. Από τις 15 Νοεμβρίου και μετά θα πρέπει τα απερχόμενα Δημοτικά Συμβούλια και το Νομαρχιακό Συμβούλιο της καταργούμενης πλέον Νομαρχίας να εργαστούν υπερεντατικά για να μελετήσουν τις 4.000 σελίδες, τα σχέδια και τους 100 χάρτες των ΜΠΕ, να συνεδριάσουν και να στείλουν τις γνωμοδοτήσεις τους στο ΥΠΕΚΑ μέχρι το αργότερο τις 3 Δεκεμβρίου 2010! Μας δουλεύει το Υπουργείο;
Η μεθόδευση είναι προφανής και “βγάζει μάτι”. Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών τόσο τα τρία Δημοτικά Συμβούλια όσο και το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006 άρθρο 93) ένα μήνα πριν την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, δηλαδή από την 1η Δεκεμβρίου, τα παλαιά Δημοτικά Συμβούλια και το Ν.Σ. θα μπορούν να αποφασίζουν μόνο για “θέματα εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης”. Στις “επείγουσες ανάγκες” δεν περιλαμβάνονται βέβαια γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ.
Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ μπορεί άνετα να θεωρηθεί ότι είναι εκτός νομιμότητας, αφού εκ των πραγμάτων 35 μέρες δεν υπάρχουν. Ακόμα κι αν θεωρηθεί οριακά νομότυπο, η ουσιαστική νομιμότητα του είναι ανύπαρκτη. Κανένα Δημοτικό ή Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν έχει αυτήν την περίοδο τη νομιμοποίηση, ουσιαστική, ηθική και δημοκρατική, να αποφασίσει για το ΜΕΙΖΟΝ θέμα της περιοχής που αποτελεί το διακύβευμα των εκλογών στο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και κρατάει σε αναστάτωση τις τοπικές κοινωνίες εδώ και δεκαετίες. Η σπουδή του Υπουργείου να εκβιάσει την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου πριν αναλάβουν καθήκοντα τα νέα Δημοτικά Συμβούλια είναι ανήθικη και μεθοδευμένη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο σχετικό Πρακτικό της αρμόδιας για την αδειοδότηση “Ομάδας Συντονισμού για τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα” έχει ημερομηνία 27/10/2010. Την ίδια μέρα που ταχυδρομήθηκε ο φάκελος της Μελέτης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο! Η βιασύνη του Υπουργείου δεν κρύβεται. Eπιχειρείται περιβαλλοντική αδειοδότηση με διαδικασίες “Ψεκάστε- Σκουπίστε- Τελειώσατε”!
Η εταιρεία και το YΠΕΚΑ επιθυμούν να τελειώνουν με το ακανθώδες στάδιο της γνωμοδότησης της τοπικής κοινωνίας, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση, όσο υφίσταται ακόμα το Νομαρχιακό Συμβούλιο του κ. Αστέριου Ζωγράφου που διάκειται θετικά στη “Μεγάλη Επένδυση”. Η αυριανή κατάσταση, χωρίς Νομαρχία, Νομαρχιακό Συμβούλιο και Νομάρχη τον κ. Ζωγράφο και με τη νέα διοίκηση του νέου Δήμου , μπορεί να μην είναι τόσο ευνοϊκή για την εταιρεία. Όλες οι παρατάξεις που κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές του “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” έχουν ταχθεί ανοικτά κατά των εξορύξεων στον ορεινό όγκο του Κακάβου και των μεταλλουργιών χρυσού και βασικών μετάλλων . Όλες εκτός από μία. Ο κ. Χρήστος Πάχτας, υποψήφιος Δήμαρχος “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”, που τάζει λαγούς με πετραχήλια και χιλιάδες θέσεις εργασίας μιλώντας εξ’ονόματος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, βγήκε περιχαρής στα κανάλια της Χαλκιδικής να δηλώσει ότι “μέχρι να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή η έγκριση του σχεδίου σε επίπεδο Χαλκιδικής θα έχει ήδη ολοκληρωθεί”. Ο κ. Πάχτας είναι ο μόνος που δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στην διαδικασία γνωμοδότησης για ένα κολοσσιαίο έργο σε πλήρη προεκλογική περίοδο, από Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια που την επαύριο δεν θα εκπροσωπούν τίποτα και κανέναν.
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας κατατέθηκαν στο ΥΠΕΚΑ στις 6 Αυγούστου και προωθήθηκαν ταχύτατα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου Μιχάλης Βλαχόπουλος έστειλε ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητούσε την αναστολή της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ επειδή “οι τρεις Δήμοι που συγκροτούν τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ θα λειτουργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ μέχρι σήμερα ούτε οι πολίτες ούτε τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 και της ΚΥΑ 3711/2021/2003”. Η επιστολή αυτή, όπως και μια επόμενη του Δημάρχου για το ίδιο θέμα, δεν έτυχαν απάντησης από το Υπουργείο.
Στα μέσα Οκτωβρίου ο Δήμαρχος κ. Βλαχόπουλος συναντήθηκε με την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Μπιρμπίλη, παρουσία του κυβερνητικού Βουλευτή κ. Δριβελέγκα. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι “η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα αποσταλεί στο νέο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ μετά την 1η Ιανουαρίου, η προώθηση της αδειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου θα ανασταλεί και η Υπουργός θα επισκεφθεί την περιοχή για να συζητήσει το θέμα με την τοπική κοινωνία και τις Δημοτικές Αρχές”. Την δέσμευση της Υπουργού να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια πριν επισκεφθεί την περιοχή είχε διατυπώσει και η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Καραβασίλη, τόσο γραπτώς , σε επιστολή της προς το Δήμαρχο, όσο και προφορικώς όταν επισκέφθηκε την περιοχή στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Με τη χαρακτηριστική άνεση των πολιτικών, η κα Μπιρμπίλη αθέτησε την υπόσχεσή της και παγίδευσε την τοπική κοινωνία και τις τρεις Δημοτικές Αρχές. Με νέα επιστολή του που παραθέτουμε πιο κάτω, ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου ζητά να ανακληθεί το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ και να τηρηθεί η δέσμευση της Υπουργού να ανασταλεί η διαδικασία μέχρι να αναλάβουν οι νέες Δημοτικές Αρχές. Αυτό είναι το αυτονόητο και αυτό επιβάλλει η δημοκρατία.
Ας μην διανοηθεί κανένας Υπουργός και καμιά εταιρεία ότι θα έχει τη συναίνεση της κοινωνίας και θα μπορεί απρόσκοπτα να προχωρήσει μια “επένδυση” που αδειοδοτήθηκε με τέτοιες δόλιες μεθοδεύσεις. Η Υπουργός Περιβάλλοντος οφείλει να επανορθώσει το ατόπημά της και να ανακαλέσει το έγγραφο της ΕΥΠΕ. ΑΜΕΣΑ.
—————————————-
Ιερισσός, 30/10/2010
Προς: Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κυρία Μπιρμπίλη
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ
Σήμερα 29/10/2010 λάβαμε την από 27/10/2010 επιστολή της ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου σας με την οποία διαβιβάζεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής φάκελος της ΜΠΕ που αφορά την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας.
Σύμφωνα με τον Νόμο 3463/2006 άρθρο 93 παράγραφος 6 ένα μήνα πριν και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Επομένως ένα θέμα που θα τεθεί στους Δημότες για να αποφασίσουν στις τοπικές εκλογές δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί εξαιρετικά κατεπείγον και απρόβλεπτης ανάγκης. Κανένα Νομαρχιακό ή δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει την δημοκρατική και την τυπική νομιμοποίηση να προβεί σε γνωμοδότηση επί του θέματος.
Με την από 10/09/2010 και αριθμό πρωτοκόλλου 4416 επιστολή μου προς την ΕΥΠΕ του Υπουργείου σας και την από 5/10/2010 επιστολή μου προς εσάς, ζήτησα την αναβολή των όποιων διαδικασιών προώθησης της αδειοδότησης λόγω της μη δημοκρατικής νομιμοποίησης των απερχόμενων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης να λαμβάνουν αποφάσεις και μάλιστα για τόσο σημαντικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της περιοχής. Στην συνάντησή μας στο Υπουργείο σας, παρουσία του βουλευτή κ. Ι. Δριβελέγκα, σας έθεσα εκ νέου το ζήτημα και συμφωνήσατε.
Θεωρώ ότι η ενέργεια της Υπηρεσίας σας ήταν άστοχη, προφανώς της διέφυγε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και έθεσε προθεσμίες σε όργανα που λειτουργούν μόνο υπηρεσιακά και παρακαλώ να δώσετε εντολή ανάκλησης του εγγράφου.
Το νέο δημοτικό συμβούλιο θα έχει την απαιτούμενη νομιμοποίηση να γνωμοδοτήσει σχετικά με το θέμα.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος
Μ. Βλαχόπουλος

Όλα τα άρθρα είναι από: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: