Ανυσηχία από ρήγμα στην Μαυροπηγή (3).

Συνδικάτο εργαζομένων στην ενέργεια "Εργατική αλληλεγγύη".

Κοζάνη 21/07/2010
Αριθ.πρωτ.:135
Πληροφορίες: Πράσσος Στέφανος.
Τηλ. 6974059284

Προς : 1. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας
2. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα: Αίτημα για άμεσο έλεγχο σοβαρού ρήγματος στο χωριό Μαυροπηγή της Κοζάνης

Κύριοι επιθεωρητές.
Σας πληροφορούμε ότι στο χωριό Μαυροπηγή το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Ορυχείο Μαυ-ροπηγής της ΔΕΗ, έχει παρατηρηθεί από τους κατοίκους (κατ’ αρχήν) μεγάλο και επικίνδυ-νο ρήγμα που προφανώς οφείλεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν την Δευτέρα 12 Ιουλίου το στέλεχος του “Παρατηρητηρίου” πολιτικός μηχανικός Τόλης Παπαγεωργίου και ο επί 25 χρόνια Μηχανι-κός-Επιθεωρητής στα λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Νίκος Στεφανής, στην περιοχή εμφάνισης του ρήγματος, μαζί με κατοίκους του χωριού που πρώτοι το εντόπισαν στα χω-ράφια τους.
Το ορατό στην επιφάνεια ρήγμα έχει μήκος – όσο ήταν δυνατό να υπολογισθεί οπτικά – περί τα 1.000 μ., πλάτος κατά περιοχές μέχρι 100 εκ. και βάθος μετρήσιμο μέχρι 200 εκ. Συνεχίζεται στο παρακείμενο δάσος όπου ο προσδιορισμός του είναι δυσχερής λόγω της πυκνής φυτοκάλυψης. Είναι σε παράλληλη διάταξη με το μέτωπο εξόρυξης, μήκους 1.500 μ. και ύψους 80 μ., σε απόσταση 800 μ. από αυτό. Το έδαφος έχει κατηφορική προς το μέτωπο εξόρυξης κλίση περίπου 15%.
Διαπιστώθηκαν ρωγμές τριχοειδείς σε πολλά σπίτια της Μαυροπηγής, τα πλησιέστερα προς το μέτωπο εξόρυξης. Μερικές ρωγματώσεις έχουν υπερβεί κατά πολύ τις τριχοειδείς εμφα-νίσεις. Η ΔΕΗ ακόμα περιμένει τους ειδικούς εδαφοτεχνικούς από την Αθήνα για να απο-φανθούν για το φαινόμενο – διότι συμβαίνει και το παράδοξο οι εδαφοτεχνικοί να μην είναι εγκατεστημένοι εκεί όπου γίνεται η εξόρυξη αλλά …στα γραφεία στην Αθήνα! Εν τω μετα-ξύ βεβαίως δεν παρέλειψε να αποδώσει τη δημιουργία της ρωγμής στις βροχές…
Οι κάτοικοι αλλά και οι εργαζόμενοι του Ορυχείου ανησυχούν δικαιολογημένα και εκφρά-ζουν φόβους για την ατομική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια του οικισμού και των εγκαταστάσεων, γι αυτό σας παρακαλούμε να ελέγξετε επί τόπου το ρήγμα και να ενημε-ρώσετε τους κατοίκους και τους εργαζόμενους για την πορεία του φαινομένου αλλά και τα μέτρα που προτείνεται να παρθούν για την αποφυγή κατολισθήσεων οι οποίες μπορεί να στοιχήσουν περιουσίες, εξοπλισμό, ακόμα και ανθρώπινες ζωές!


Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος: Πράσσος Στέφανος
Ο Γραμματέας: Δύντσικος Λάζαρος

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
2. Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: