Προεκλογικά
Ή στη Χώρα του Ποτέ.

Υπάρχει ένα Πολίτευμα όπου κάθε τέσσερα χρόνια γίνονται εκλογές για να αναδειχθεί η Κυβέρνηση.
Στις εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες πολίτες, άνδρες και γυναίκες που έχουν την Ιθαγένεια της Χώρας, έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, και δεν έχουν βλάψει ποτέ την Χώρα με οποιαδήποτε ενέργεια.

Μπορούν να ιδρύσουν κόμματα που θα απηχούν σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, βάσει του προγράμματος που θα παρουσιάσουν.
Προεκλογικά μπορούν να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους και τις θέσεις τους στους ψηφοφόρους του εκλογικού σώματος απρόσκοπτα και ισότιμα.
Ετοιμάζουν και παρουσιάζουν προεκλογικά όλα εκείνα τα σημεία που πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει πριν τους ψηφίσει.

Αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση, και προτείνουν τι καλύτερο μπορεί να γίνει, όπως επίσης και πώς μπορούν να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.
Παρουσιάζουν τους υποψήφιους βουλευτές, που θα εκπροσωπήσουν το κάθε γεωγραφικό κομμάτι του πληθυσμού στην κεντρική Κυβέρνηση, και η επιλογή τους βασίζεται:
Στην γενικότερη πολιτική τους εμπειρία και γνώση, στην μέχρι τούδε προσφορά τους στην κοινωνία, στην τοπική γνωσιακή τους επάρκεια, στην ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης των προβλημάτων, στην δυνατότητα παρέμβασης στις τοπικές διαφορές, στην ευθυκρισία της εκπροσώπησης των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, στην επιστημονική τους κατάρτιση, και τέλος στην ικανότητας κατανόησης και επεξήγησης του προγράμματος που εκθέτει το κόμμα τους.
Στόχος των ανωτέρω είναι η δικαιότερη και αναλογικότερη εκπροσώπηση όλης της Χώρας με ανθρώπους, που θα έχουν ικανότητες αντίληψης της πολιτικής στο όλον, αλλά και αντίληψης των ιδιαιτεροτήτων του κάθε γεωγραφικού τόπου.

Τα προγράμματα που εκτίθενται, περιέχουν πλήρη παρουσίαση, με ενδελεχή ανάλυση, των βημάτων που θα ακολουθηθούν, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προσδοκώμενα αποτελέσματα σε όλα τα επιμέρους πολιτικά θέματα.

Ο κύριος πολιτικός άνδρας που θα οδηγήσει τα κόμματα στις εκλογές, είναι ο ικανότερος από όλους, και αναδεικνύεται από εσωκομματικές εκλογές.
Είναι αυτός που έχει το όραμα και εμπνέει όλους τους υπόλοιπους.

Διοργανώνονται συζητήσεις μεταξύ των αρχηγών ή των εκπροσώπων των κομμάτων ανά την Χώρα, με σκοπό την διάχυση σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες των πολιτικών τους προτάσεων.
Οι συζητήσεις διέπονται από αυστηρούς κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το διακύβευμα των εκλογών.

Απαγορεύονται οι ανοικτές μονοκομματικές συγκεντρώσεις διότι, όπως σύσσωμη η Πολιτεία απεφάνθη, δημιουργεί κλίμα εορτής και πανηγυριού που δεν ανταποκρίνεται στην σοβαρότητα της προεκλογικής περιόδου.

Απαγορεύονται οι δημοσκοπήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του προεκλογικού αγώνα διότι, η Πολιτεία σύσσωμη απεφάνθη, ότι όχι μόνον δεν εξυπηρετεί την εκλογική προετοιμασία των πολιτών, αλλά αντίθετα απομακρύνει το εκλογικό σώμα από την απρόσκοπτη εσωτερική διεργασία που είναι απαραίτητη για την λήψη μίας τόσο σοβαρής απόφασης.

Απαγορεύεται ρητώς, η αρνητική και η συγκριτική επιχειρηματολογία διότι, όπως σύσσωμη η Πολιτεία απεφάνθη, παραπλανεί τον πολίτη οδηγώντας την κρίση του μακριά από προτάσεις και εγγύτερα σε συναισθηματικές προσεγγίσεις.

Τέλος, κατά την ημέρα των εκλογών, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά χωρίς συγκεντρώσεις και επινίκια, καθ’ ότι τα αποτελέσματα ανακοινώνονται άπαξ, μετά το πέρας της καταμέτρησης και επαλήθευσης, αργά το βράδυ.

ΥΓ. Οιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα ή/και καταστάσεις με το δικό μας Πολίτευμα, αναζητείται εναγωνίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: